Commissie Frisdranken en Waters
ARBOCATALOGUS

ARBO catalogus Frisdranken & Waters

Welkom op de site van de arbocatalogi voor de handel in wijn en dranken en van productie van dranken.

De arbocatalogus voor de handel in wijn en dranken is een gezamenlijk initiatief van het Productschap Dranken (Commissie Frisdranken en Waters en Commissie Gedistilleerd) en het Productschap Wijn. De arbocatalogus voor de productie van dranken is een initiatief van het Productschap Dranken.

De volgende partijen committeren zich aan de arbocatalogus voor de handel in wijn en dranken:

Vakbonden FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en de Unie.
Werkgeversorganisaties Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH), Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) en de Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde Dranken (VIP).