Commissie Frisdranken en Waters
ARBOCATALOGUS

Afscherming acculaadstation

Knelpunt/risico

De inrichting van de acculaadruimte moet zodanig zijn dat werknemers die er werkzaamheden verrichten geen kans lopen om aangereden te worden door voertuigen.  

Maatregel/oplossing

Een mogelijkheid om de acculaadruimte af te schermen is door belijning aan te brengen. Daarnaast kan de ruimte voorzien worden van aanrijdbeschermers.