Commissie Frisdranken en Waters
ARBOCATALOGUS

Richtlijnen inrichting werkplek voor handmatig inpakken van dozen

Knelpunt/risico

Regelmatig minimaal 2 uur per dag of minimaal 1 uur achter elkaar repeterende bewegingen uitvoeren kan leiden tot overbelasting van vooral hand- en arm- en nekspieren. Belangrijke risicofactoren daarbij zijn de werkhouding (opgeheven schouders/armen), ver reiken en de hoeveelheid kracht die men uitoefent. Binnen de branche kan sprake zijn van langdurig repeterende bewegingen bij het handmatig inpakken van flessen in dozen. Naast de manier van uitvoering is de inrichting van de werkplek van belang om lichamelijke klachten te voorkomen of klachten te verminderen.

Maatregel/oplossing

Houd bij de inrichting van de werkplek rekening met de volgende richtlijnen:
  • Er is vóór de werkplek een buffersysteem aanwezig, zodat bij storingen het werk tijdelijk gestopt kan worden zonder dat (later) extra werk ontstaat.

Een buffersysteem wordt toegepast wanneer u uw medewerkers voor meerdere werkzaamheden wilt inzetten. Uw medewerker vult periodiek het systeem aan of voert periodiek flessen af in doos en heeft daarna tijd voor ander werkzaamheden.

inpakkendozen 

 

  • De hoogte waarop de flessen worden aangeleverd om op te pakken ligt minimaal 10 cm onder schouderhoogte en bij voorkeur op ellebooghoogte. Het gaat hierbij om de vastpakhoogte en niet de bandhoogte.
  • De doos wordt liefst gevouwen aangeleverd. Zo niet dan ligt de voorraad op een plaats waar de medewerker met zo min mogelijk draaien bij kan.
  • De doos waar de flessen ingedaan worden staat op een in hoogte instelbare tafel, onder het punt waar de flessen worden aangeleverd.