Commissie Frisdranken en Waters
ARBOCATALOGUS

Richtlijnen inrichting werkplek voor handmatig invoeren van flessen

Knelpunt/risico

invoerenfles1 invoerenfles2

Er worden hier meerdere flessen tegelijkertijd op de band geplaatst. Band staat voor werknemer te hoog. Er wordt met opgetrokken schouders gewerkt; stand van polsen is uit hun neutraal stand;doordat meerdere flessen tegelijkertijd opgepakt worden is ook sprake van extra knijpkracht; neiging tot asymmetrische (gedraaide) rughouding.

Regelmatig minimaal 2 uur per dag of minimaal 1 uur achter elkaar repeterende bewegingen uitvoeren kan leiden tot overbelasting van vooral hand- en arm- en nekspieren. Belangrijke risicofactoren daarbij zijn de werkhouding (opgeheven schouders/armen), ver reiken en de hoeveelheid kracht die men uitoefent.
Binnen de branche kan sprake zijn van langdurig repeterende bewegingen bij het handmatig invoeren van lege flessen in een productielijn. Naast de manier van uitvoering is de inrichting van de werkplek van belang om lichamelijke klachten te voorkomen of klachten te verminderen.
Met betrekking tot de inrichting van de lopende band, deze kent doorgaans over de gehele lengte één hoogte. Werknemers aan de lopende band zijn echter niet allemaal even lang, waardoor niet iedereen de juiste werkhoogte heeft.

Maatregel/oplossing

Zet til hulpmiddelen in voor de aanvoer van lege flessen op de productielijn, waardoor het handmatig tillen wordt weggenomen.

Laat de lopende band in hoogte oplopen van 92 tot 112 cm voor staand werk. De werknemer kan dan gaan staan op de plek aan de band waar de voor hem of haar juiste werkhoogte aanwezig is.

Maak gebruik van een buffersysteem.

Tijdens (handmatig) invoeren van lege flessen dient een verantwoorde werkhouding en de juiste til techniek gehanteerd te worden, ook al gaat dit om lege flessen. Belangrijke aspecten m.b.t. de inrichting zijn:

  • de werkhoogte optimaliseren; zorg dat de aanvoer en invoer hoogte zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd, bij voorkeur op 10 cm onder ellebooghoogte. Zet hiertoe eventueel hulpmiddelen in, zoals een heftruck.
  • gebruik zo nodig een opstapbordes.

Om de juiste til techniek te hanteren is het belangrijk om:

  • een stabiele houding in te nemen waarbij het lichaamsgewicht over twee benen wordt verdeeld;
  • de last dicht bij het lichaam houden, zodat de horizontale afstand tot de lage rug zo klein mogelijk is;
  • met afhangende schouders te tillen;
  • de rug recht te houden;vooroverbuigen van de romp zoveel mogelijk te voorkomen;
  • draaiing en zijwaarts buigen van de romp te voorkomen (alleen recht vooruit tillen);
  • niet vanuit de rug te draaien tijdens het tillen; verplaats de voeten;
  • hoge versnellingen te voorkomen.

Gebruik maken van de Tilwijzer.
De Tilwijzer is een specifieke folder over de juiste tilhouding. De Tilwijzer is ontworpen voor een project van de Productschappen Wijn en Dranken. De kern van de Tilwijzer bestaat uit twaalf voorbeelden waarin juist en onjuist tillen naast elkaar zijn afgebeeld. Bij iedere afbeelding is een korte tekst opgenomen. De Tilwijzer is zo ontwikkeld dat hij op de werkplek kan worden opgehangen, om de medewerkers dagelijks te herinneren aan het belang van goed tillen. 

repeterend

De repeterende handeling: handmatig inzetten van flessen wordt nu voorkomen