Commissie Frisdranken en Waters
ARBOCATALOGUS

Maatregelen en hulpmiddelen bij tillen van grondstoffen in productie

Knelpunt/risico

productie_tillen1  productie_tillen2 
productie_tillen3  productie_tillen4 

 

Tillen en dragen van zware lasten, in combinatie met ongunstige werkhoudingen, zoals tillen met een gebogen rug, lasten laag van de grond tillen, boven schouderniveau tillen of neerzetten of ver moeten reiken, kunnen leiden tot ernstige klachten aan het bewegingsapparaat. Lage rugklachten hebben een groot aandeel in deze klachten.
Ook nekklachten, schouderklachten, handklachten, polsklachten, heup- en knieklachten, kunnen ontstaan door het tillen en dragen van te zware lasten in combinatie met ongunstige werkhoudingen.

Het dagelijks handmatig tillen en dragen van verpakkingen grondstoffen als zakken, jerrycans, dozen etc. ter bereiding van producten kan leiden tot ernstige klachten aan het bewegingsapparaat. Risicofactoren daarbij zijn de te tillen gewichten van de verpakkingen in combinatie met een slechte werkhouding en de vaak vereiste reikbewegingen naar de bereidingstank of silo.

Maatregel/oplossing

Zet til hulpmiddelen in waardoor het handmatig tillen wordt weggenomen, zoals vacuümheffer.
Tijdens tillen dient een verantwoorde werkhouding en de juiste til techniek gehanteerd te worden. Belangrijke aspecten m.b.t. de inrichting zijn:

 • de werkhoogte optimaliseren en duidelijke afspraken maken over de maximale hoogte; zorg dat de aanvoer en invoer hoogte zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd, bij voorkeur op 10 cm onder ellebooghoogte. Zet hiertoe eventueel hulpmiddelen in, zoals een heftruck.
 • tillen vervangen door duwen en trekken door gebruik te maken van een invoerbed.
 • zo nodig een opstapbordes gebruiken
Om de juiste til techniek te hanteren is het belangrijk om:
 • een stabiele houding in te nemen waarbij het lichaamsgewicht over twee benen wordt verdeeld.
 • de last dicht bij het lichaam houden, zodat de horizontale afstand tot de lage rug zo klein mogelijk is.
 • met afhangende schouders te tillen.
 • de rug recht te houden.
 • vooroverbuigen van de romp zoveel mogelijk te voorkomen
 • draaiing en zijwaarts buigen van de romp te voorkomen (alleen recht vooruit tillen)
 • niet vanuit de rug te draaien tijdens het tillen; verplaats de voeten
 • hoge versnellingen te voorkomen.
Gebruik maken van de Tilwijzer.
De Tilwijzer is een specifieke folder over de juiste tilhouding. De Tilwijzer is ontworpen voor een
project van de Productschappen Wijn en Dranken. De kern van de Tilwijzer bestaat uit twaalf voorbeelden waarin juist en onjuist tillen naast elkaar zijn afgebeeld. Bij iedere afbeelding is een korte tekst opgenomen. De Tilwijzer is zo ontwikkeld dat hij op de werkplek kan worden opgehangen, om de medewerkers dagelijks te herinneren aan het belang van goed tillen.

productie_tillen5productie_tillen 

Voor het tillen van zakken of dozen van verschillende afmetingen is de vaculift een geschikt hulpmiddel. De vaculift kan tevens gebruikt worden bij het tillen van fusten. De vaculift is toepasbaar in combinatie met een balancer. Middels de toepassing van een railsysteem of zwenkarm, kan er een groot werkgebied worden gecreëerd.