Commissie Frisdranken en Waters
ARBOCATALOGUS

Maatregelen en instructies bij tillen van waterflessen in productie

Knelpunt/risico

waterfles_prod1 waterfles_prod2

Het dagelijks handmatig tillen en dragen van waterflessen kan leiden tot ernstige klachten aan het bewegingsapparaat. Risicofactoren daarbij zijn de te tillen gewichten van de waterflessen met doorgaans een inhoud van 17,9 tot 18,9 liter in combinatie met een slechte werkhouding en de vaak vereiste reikbewegingen vanuit krat naar productielijn of andersom.

 

Maatregel/oplossing

Zet hulpmiddelen in waardoor het tillen van volle waterflessen vanuit de productielijn naar krat wordt geautomatiseerd, zoals een til robot.
Tijdens tillen dient een verantwoorde werkhouding en de juiste til techniek gehanteerd te worden, ook al gaat dit om lege in te voeren waterflessen. Belangrijke aspecten m.b.t. de inrichting zijn:

 • de werkhoogte te optimaliseren; zorg dat de aanvoer en invoer hoogte zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd, bij voorkeur op 10 cm onder ellebooghoogte;
 • duidelijke afspraken te maken over de maximale hoogte; tillen boven de 175 cm dient te worden vermeden;
 • zo nodig een opstapbordes gebruiken.

Om de juiste til techniek te hanteren is het belangrijk om:

 • een stabiele houding in te nemen waarbij het lichaamsgewicht over twee benen wordt verdeeld;
 • de waterfles dicht bij het lichaam te houden, zodat de horizontale afstand tot de lage rug zo klein mogelijk is;
 • met afhangende schouders te tillen;
 • de rug recht te houden;
 • vooroverbuigen van de romp zoveel mogelijk te voorkomen;
 • draaiing en zijwaarts buigen van de romp te voorkomen (alleen recht vooruit tillen);
 • niet vanuit de rug te draaien tijdens het tillen; verplaats de voeten;
 • hoge versnellingen te voorkomen.

Gebruik maken van de Tilwijzer.
De Tilwijzer is een specifieke folder over de juiste tilhouding. De Tilwijzer is ontworpen voor een
project van de Productschappen Wijn en Dranken. De kern van de Tilwijzer bestaat uit twaalf voorbeelden waarin juist en onjuist tillen naast elkaar zijn afgebeeld. Bij iedere afbeelding is een korte tekst opgenomen. De Tilwijzer is zo ontwikkeld dat hij op de werkplek kan worden opgehangen, om de medewerkers dagelijks te herinneren aan het belang van goed tillen.